AP备考资料:AP微积分公式整理

知识点       时间:2019-10-17 11:00      

 

  AP微积分公式在AP微积分课程的学习和考试中有着相当重要的地位,是学生微积分学习和备考的关键所在。下面A+国际教育小编为大家整理了各章节常见的AP微积分公式内容,大家一定要牢记并且能够熟练的去运用这些公式。


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg


  以上就是A+小编关于AP微积分公式的整理,大家不妨收藏起来最为未来学习备考的参考。如果在AP课程学习中还有什么疑问的话,欢迎随时咨询我们的线上老师,让专业的AP课程老师一对一辅导你AP科目的学习。

 

 喜欢 [0]